Välkommen till Bermhagen PR

Digital Kommunikationsbyrå


Vad gör en byrå som jobbar med digital media & content ?

 

Bermhagen PR är en kreativ och innehållsskapande pr byrå som jobbar främst mot det digitala medielandskapet.

I dagens supersnabba informationssamhälle utsätts man ständigt för ett mediebrus och informationsöverflöd.
Det blir allt svårare att synas och urskilja sig. Samtidigt sätts det ett allt högre krav på både sändaren och mottagaren.
Vad som förmedlas, vilket innehåll och inom vilka kanaler.

Vi hjälper dig att navigera i detta nya digitala medielandskap, för att på ett resultatinriktat och effektfullt sätt nå ut med
ditt budskap till världen.

Detta kan ta form utav individuella pr-strategier och digitala handlingsplaner, som skräddarsys mot just er organisations
behov och målsättning. 
Med syftet för ökad redaktionell spridning och synlighet i sociala medier, eller jobba parallellt
med din nuvarande reklam -pr byrå som digitalt komplementet till kommunikationsplattformen.

 

Urval av Kunder / Samarbetspartners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samarbetspartners


 Hur kan Bermhagen PR hjälpa er organisation

 

Vi är specialister inom strategisk rådgivning och kompetensutveckling mot digitala medier. Vi erbjuder fullservicelösningar tillsammans med regionens bästa  kompetenser i branschen.

“Bermhagen PR är din medicin mot er Digitala och Sociala mediehuvudvärk.”

 

Bermhagen PR hjälper er att effektivt hantera och närvara i digitala kanaler, samt använda och förse er med de verktyg som ger en konkurrensfördel och marknadsföringsstyrka i dagens digitala medielandskap. Projektleder och co-ordnierar er organisations strategiska handlingar och digitala initiativ, som en resurssnabb operativ eller rådgivande kompetens för att säkerställa ett effektivare resultat och leveranstrygghet.

Vilket kan ta form i:Tjänster

 

Vi hjälper organisationer bli bättre på:

Att tänka digitalt

 

Vi hjälper dig och ditt företag att tänka på vad som är viktigt kring och inför den digitala omställningen för nya kommunikationsutmaningar och mediekanaler. Vi är även ett rådgivande stöd kring digitala insikter och tankegångarna för organisationens navigering och kommunikation i det nya medielandskapet.

Vi utvecklar och inspirerar ett genomgående synsätt på hur man långsiktigt och hållbart kan bemöta nya strategier, insatser, medier och kampanjer för att stärka sitt varumärke i digitala kanaler.

Vi jobbar med kommunikationsbaserad verksamhetsutveckling för det digitala medielandskapet. Vi hjälper företag att navigera, kommunicera och fatta genomtänkta beslut i nya medier och digitala kanaler.

Att göra digitalt

 

Vi hjälper dig och ditt företag med en kompetent handlingskraft eller resultatdriven projektledning för att kommunicera, genomföra och etablera en lyckad digital närvaro. Vi hjälper er att nå en praktisk lösning eller att ta fram en operativ resurs för att möta er organisations digitala kommunikationsbehov.

Vi skapar effekt och handlingskraft gällande vägledning, handhavande och genomförande av era digitala kommunikationsutmaningar och målsättning.

Vi jobbar med att sätta din organisation och personal i rullning för att tryggt och säkert möta det digitala kommunikationslandskapet och nya mediekanaler. Vi hjälper företag med att utveckla, utbilda och ta vara på sin digitala kompetens inom organisationen.

Att utveckla digitalt

 

Vi hjälper dig och ditt företag att ta nästa steg för organisationens digitala omställningsarbete. Vi hjälper till att ta fram unga perspektiv och digitalt nytänk för en modern och tidsenlig kommunikation, varumärkes & medie-strategi. Vi sätter den digitala vinden i seglet för att ro din organisations kommunikationsutmaningar eller projekt i hamn.

Vi jobbar med ett brett nätverk och med några av regionens starkaste kompetenser för att just möta din organisations kommunikationsbehov.

Ingen utmaning är för liten eller för stor. Vi jobbar brett och prestigelöst med allt från regionala storföretag till små lokala verksamheter. Även om det rör sig om en konsultationstimme till regional varumärkeslansering eller projektledning av digitala helårs-strategier, kan man alltid förvänta sig högsta kvalité och leveranstrygghet hos oss.

 


 

Kontakt

 

Bermhagen PR

Mikael Bermhagen
mikael@bermhagen.se / +46 (0)76 871 49 25

Oliver Bermhagen

Oliver@bermhagen.se / 070 388 89 72

S:t Clemens gata 14, 252 34 Helsingborg